poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Početak radova – SALI

16. Prosinac 2011.

Napisao admin u kategoriji Novosti

Katastarske Izmjere K.O. Božava i dio K.O. Sali su u potpunosti dovršene i očekuje se početak javnog izlaganja.
>> VIŠE <<