poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Katastarska izmjera BOŽAVA

10. Listopad 2011.

Napisao admin u kategoriji Novosti

Katastarska izmjera je dovršena i očekuje se početak javnog izlaganja
>>VIŠE<<