poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Trgovina

 

TRIUMPH-VS najnoviji revolucionarni RTK sistem – sve u jednom

Trenutno najnovije i najorginalnije RTK rješenje u svijetu

 •  216 kanala za prijem svih GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, WASS, EGNOS i Compas/Beidou signala.
 • Masa 1.6kg
 • izmjenjiva LION baterija za 10 sati rada.

 • Vodonepropusno kućište
 • Sve antene integrirane i sakrivene u kućištu
 • UHF transciver 1W, GSM modul, Bluetooth, WiFi, Ethernet, USB, 2xRS232
 • Integrirani kontroler sa sa visokokvalitetnim ekranom rezolucije 800×400 i integriranim programom

- Audio vizalna korekcija. S pomoću ove opcije koja koristi dvije integrirane kamere, inklinometre i kompas, patentiranom tehnologijom automatski se izračunava korekcija položaja instrumenta ako nije postavljen vertikalno iznad točke.

 

TRIUMPH-1 najpovoljnije RTK rješenje:

 •  216 kanala za prijem svih GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, WASS, EGNOS i Compas/Beidou signala.
 • Masa 1.7kg
 • 20 sati rada na interne baterije.
 • Punjenje baterija bilo kojim naponom od 4 – 40v.
 • Vodonepropusno kućište
 • Sve antene integrirane i sakrivene u kućištu
 • UHF transciver 1W, GSM modul, Bluetooth, WiFi, Ethernet, USB, RS232
 • Jeftiniji od konkurencije s istim karakteristikama.
 • VICTOR – terenski registrator podataka, WinCE, magnezijsko kućište sa gumenim ovojem. Vodootporan, otopran na udarce
 • TRACY – program za kontrolu uredaja, RTK snimanje.

 

 

 

Hi – Target V30 GNSS sistem:

 

 •  - 220 kanala za prijem svih GPS i GLONASS signala.
 • - Trimble osnovna ploča
 • - Masa 1.6kg
 • - 5 sati rada na izmjenjivu bateriju – dvije u kompletu.
 • - Vodonepropusno kućište
 • - GSM/GPRS antena integrirana u kućištu
 • - UHF transciver 1W, GSM modul, Bluetooth, RS232
 • - Odličan odnos cijena/kvaliteta.
 • - QMini – terenski registrator podataka, WinCE, kućište sa gumenim ovojem. Vodootporan, otopran na udarce, kamera 3Mp, ugrađen GPS prijamnik za navigaciju i GIS.
 • - TRACY – program za kontrolu uredaja, RTK snimanje.

 

 

OD 1.11.2011. PRODAJU HI-TARGET INSTRUMENTARIJA PREUZEO JE KOMTEH d.o.o.