poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Katastarska izmjena

 • Katastar nekretnina Pisarovina 2 – u radu
 • Katastar nekretnina Čađavica – u radu
 • Katastar nekretnina K.o. Božava – očekuje izlaganje
 • Katastar nekretnina K.o. Sali – očekuje izlaganje
 • Katastar nekretnina K.o. Apševci, Podgrađe, Lipovac, Nijemci, Ilača i Šarengrad – izlaganje
 • Katastar nekretnina K.o. Pisarovina – očekuje stavljanje u uporabu
 • Katastar nekretnina Grad Crikvenica – K.o. Selce – u izlaganju
 • Katastar nekretnina K.o. Karlovac 2 – u uporabi
 • Katastar nekretnina na Dugom Otoku za dijelove katastarskih opcina Soline i Veli Rat (dovršeno 2004.) – u uporabi
 • Katastar nekretnina na otoku Premudi za dio katastarske opcine Premuda (dovršeno) – u uporabi
 • Katastar nekretnina na Dugom Otoku za dijelove katastarskih opcina Žman, Luka i Dragove – u uporabi
 • Katastar nekretnina na zadatku Samobor – u uporabi