poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Geoinformatika

 • LPIS – projekt Ministarstva poljoprivrede¸ ribarstva i ruralnog razvoja vrijedan 30 milijuna kuna. Ovim projektom obuhvaćene su sve katastarske općine u Republici Hrvatskoj koje nisu bile digitalne te one koje je potrebno standardizirati u skladu s pravilima struke (započeto lipanj 2009.g., predviđen završetak lipanj 2010.g.).
 • PHARE – projekt Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa vrijedan 2,5 milijuna eura u kojem je izrađeno 600 digitalnih katastarskih općina s komparacijskim listama (započeo 2008.g. i uspješno završen krajem 2009.g.).
 • Izrada digitalnog katastarskog plana za katastarsku općinu Sv. Petar u šumi za Arhitektonski fakultet (2008.g.)
 • Izrada digitalnog katstarskog plana Grada Crikvenice te njegova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata (2008.g.)
 • UREĐENA ZEMLJA-nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra Projekt Svjetske banke (Ugovor SGA/B4/ICB/07/03). Izrada digitalnih katastarskih planova 2300 listova na podrucju Zagreba, Koprivnice i Zadra te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata (2007.g.)
 • Izrada digitalnih katastarskih planova na području općine Gornja Stubica te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata (2007.g.)
 • Projekt Ministarstva kulture, izrada digitalnih katastrskih planova na području nacionalnih parkova Brijuni, Risnjak, Sjeverni Velebit, Paklenica i Plitvička Jezera te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata (2006.g.)
 • Izrada digitalnih zemljišno–knjižnih karata općine Župa Dubrovačka te izrada GIS-a
 • Gradsko komunalno gospodarstvo – podružnica Zrinjevac – usluge geodetskog snimanja, klasifikacije zelenih površina, topološke obrade i izrade GIS-a (2006 g.)
 • Projekt Državne geodetske uprave – izrada digitalnih katastarskih planova na području Grada Koprivnice i Križevaca te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata (40 katastarskih općina) 2005.g.
 • Projekt Svjetske banke (UgovorSGA/B2/ICB/04/07) – izrada digitalnih katastarskih planova za 55 katastarskih općina na području Republike Hrvatske te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata.
 • Digitalizacija slojnica grada Zagreba sa podloga 1:5000 i izrada digitalnog 3D modela za potrebe projektiranja novih cjevovoda – za tvrtku Vodovod
 • Izrada digitalnih katastarskih planova Grada Samobora te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata (20 Katastarskih opcina)
 • Izrada digitalnih katastarskih planova Grada Požege te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata (15 Katastarskih opcina)
 • Izrada digitalnih katastarskih planova Opcine Šolta te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata
 • Izrada digitalnih katastarskih planova Opcine Konavle te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata
 • Izrada digitalnih katastarskih planova Grada Dubrovnika te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata
 • Izrada digitalnih katastarskih planova Grada Solina te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata
 • Izrada digitalnih katastarskih planova za gradove i opcine na podrucju Dubrovacko – Neretvanske županije te njihova komparacija s knjižnim dijelom katastarskog operata
 • Izrada digitalnog katastra vodovoda Grada Zagreba (800 km vodovodnih cijevi)
 • Skaniranje i obrada katastarskih planova u raster formatu za potrebe Grada Senja (360 listova)
 • Digitalizacija kompletne mreže vodovodnih cijevi za podrucje grada Zagreba, digitalizacija planova MJ 1:1000, 1:2000 i 1:2880 sa unesenim kompletnim atributima vidljivim na planovima; Arc/Info coverage, 1997 god. – za tvrtku Vodoopskrba i odvodnja
 • Izrada GIS-a na osnovu karata 1:25000 za podrucje dalekovoda Žerjavinec – Heviz – za tvrtku HEP
 • Skaniranje i obrada (sa geokodiranjem) mnogih listova katastarskih planova, HOK-a i TK25 za potrebe raznih narucitelja