poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Inženjerska i prakticna geodezija

 • Višegodišnje opažanje pomaka brana HE Zapad
 • Poslovni Park Zagreb – Sv. Nedelja : Geodetski nadzor i iskolčenje
 • TE Plomin 2 – podloge za projektiranje
 • Geodetsko snimanje i izrada mnogih podloga za projektiranje (Grad Crikvenica, mnoge lokacije u Zagrebu)
 • Geodetsko snimanje i izrada katastarskih operata za mnoge narucitelje diljem Hrvatske
 • Izrada elaborata iskolcenja i iskolcenje mnogih objekata za Tempo, Kamgrad, Trius i ostale narucitelje.
 • Geodetsko snimanje i izrada elaborata za katastar vodova (HT cca 1500 km, Gradski vodovod mnogo kilometara na puno lokacija, Gradska plinara 100 km u Brdovcu itd.)
 • Snimanje postojecih vodova i izrada podloge za projektiranje – za tvrtku HEP
 • Zadatak PLOMIN 2 – 2 mj. terena, HE Senj 2 – za tvrtku Elektroprojekt
 • Zadatak NASELJE BLAGO ZADRO u Sesvetama – za tvrtku Prigorka
 • Više manjih zadataka na izmjeri podzemnih instalacija.