poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Fotogrametrija

 • Izrada više DOF-ova velike rezolucije od 5mm – 2cm za potrebe konzervacije arheoloških nalazišta.
 • Izrada više DOF-ova rezolucije 5cm za potrebe DPU-a.
 • Izrada DOF-a 1:5000 – 416 listova (SGA/B4/NCB/07/02 – LOT2)
 • Izrada DOF-a i DMR-a za “Pilot projekt snimanja pomorskog dobra na podrucju Zadarske županije” (475 snimaka)
 • DMR i ortofoto Dugi Otok (Soline i Veli Rat)
 • DMR i ortofoto Dugi Otok (Žman, Luka i Dragove)
 • Digitalni ortofoto plan (DOF) Grada Samobora (64 lista 1:5000)
 • Izrada DOF-a i DMR-a (restitucija) za Hrvatske vode – Vodoopskrbna brana Šumetlica (rezolucija 0.1m – 300ha)
 • Izrada DOF-a i DMR-a (restitucija) za Hrvatsku elektroprivredu – brana i akumulacija Lokvarka (rezolucija 0.1m – 300ha)
 • Ortofoto autoceste Bosiljevo – Sveti Rok, dionica Tunel Mala Kapela – Otocac
 • Izrada DMR-a i DOF-a u boji za grad Crikvenicu (rezolucija 0.3 m 4800ha)
 • Izrada DOF-a za potrebe autoceste Ploce – Debeli Brijeg (100 modela, rezolucija 0.5m)
 • Izrada DOF-a u boji za potrebe autoceste Jezerane – Otocac (140 modela, rezolucija 0.5m)
 • Izrada DOF-a za potrebe izrade studije utjecaja na okoliš – Križ potok
 • Izrada ortofoto planova kanala Dunav – Sava na dijelu od Nuštra do Vukovara, uz izradu anaglifskog 3D prikaza cijele trase – za tvrtku Geodetski Zavod Osijek
 • Ortofoto prikaz Osjecke tvrde i izrada 3D anaglifha – za tvrtku Geodetski Zavod Osijek