poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Katastarska izmjera SRIJEM

RADOVI SU DOVRŠENI, sva dokumentacija je prikupljena te je elaborat gotov. Javno izlaganje za K.o. Nijemci je u tijeku i očekuje se skoro dovršenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povijest izmjere :

-14.09.2010. ravnatelj DGU, prof. dr. sc. Željko Bačić  u nazočnosti predstavnika lokalne vlasti i katastarskih područnih ureda svečano je otvorio radove katastarskih izmjera u svih 6 katastarskih općina:

Nijemci, Podgrađe, Apševci, Lipovac, Ilača i Šarengrad.

 

otvorenje

 

 

U tijeku su terenska mjerenja te se mole nositelji prava na zemljištu da obilježe svoje čestice trajnim oznakama.
Terenske ekipe će uručiti poziv svim nositeljima prava kako bi zajedno s njima obišli njihove čestice i ucrtali međne oznake u skice mjerenja.

-Terenski radovi na određivanju koordinata stalnih geodetskih točaka su uspješno obavljeni.

 

statika

Posebnost ovih novih izmjera je u tome što će katastarski planovi biti u novom službenom koordinatnom sustavu HTRS96/TM.

 

IZMJERE SU U POTPUNOSTI DOVRŠENE TE JE U TIJEKU JAVNO IZLAGANJE !!
Upute za omeđavanje.