poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Katastarska izmjera

Katastarska izmjera je prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka kojemu je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporaba zemljišta te izrada novog katastarskog operata katastra nekretnina.

Kada nekretnine (katastarske čestice) upisane u katastar ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu to se stanje može promijeniti na temelju odgovarajučeg geodetskog elaborata. Jedan od tih elaborata je i elaborat katastarske izmjere. Budući da je iz povijesnih razloga ova neusklađenost prisutna na većim područjima, a katastrske izmjere su složeni projekti koji zahtjevaju veliki broj učesnika od Državne geodetske uprave, Ministarstva pravosuđa, zemljišno knjižnih odjela općinskih sudova, jedinica područne i lokalne samouprave, vlasnike i ovlaštene geodetske tvrtke. Katastarske izmjere pokreću se samo kada je stanje podataka u registrima u odnosu na stanje u naravi za cijelu katastarsku općinu jako loše.  opširnije

Republika Hrvatska provodi kontinuiranu obnovu i modernizaciju katastra nekretnina, a CADCOM je renomirani izvođač sa višegodišnjim iskustvom u izradi novih katastarskih izmjera te u pravilu godišnje otvara radove barem na jednom novom zadatku.

U postupku izvođenja KATASTARSKE IZMJERE sudjeluju i svi ostali odjeli. Kroz iskustvo i stečena znanja u CADCOM-u su se profilirali stručnjaci koji danas zauzimaju pozicije vodećih projektanata i osposobljeni su za VODITELJE IZMJERA.

Posebno se ističu gosp. Nenad Šćurić, inž.geod., Andreja Omić, dipl.inž.geod. i Vedran Car, mag.ing.geod.