poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Inženjerska i prakticna geodezija

CADCOM izvodi i niz radova iz područja praktične, inženjerske geodezije:

  • Mjerenja pomaka brana – HE Zapad
  • Geodetski nadzor (industrijski objekti, zgrade, vodovi, ceste i drugi objekti)
  • Iskolčenja (objekti, vodovodi, prometnice itd.)
  • Snimanja (izvedenog stanja, situacija, objekata, vodovoda, prometnica itd.)
  • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
  • Izrada elaborati geodetskog snimanja zgrada i drugih gradevina
  • Projektiranje i izvodenje geodetske mreže za potrebe inženjerskih zadataka u graditeljstvu
  • Projektiranje i izvodenje svih vrsta geodetskih mreža
  • Postavljanje i izmjera GPS točaka
  • Odredivanje koordinata orijentacijskih točaka za potrebe aerofotogrametrijskog snimanja

Pri radu koristimo najmodernije geodetske metode mjerenja i opremu (GPS uredaji za statička, kinematička i RTK mjerenja tvrtki JAVAD i Topcon te totalne laserske stanice Sokkia i ostala terenska i računalna oprema).

Voditelj ovoga odjela je gosp. Željko Horvat, mag.ing.geod. et geoinf.

Ovaj dio je specijaliziran za terenska mjerenja te su voditelji terenskih ekipa gospoda Saša Hublin, geod. teh. i Denis Mehmedović, geod.teh.

 

Posebno formirani odsjek za podzemene vodove vodi gosp. Zdeslav Veig, mag.ing.geod. uz asistenciju gosp. Marka Žugčića, mag.ing.geod. et geoinf.