poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Fotogrametrija

Fotogrametrija je znanost i tehnologija dobivanja podataka o karakteristikama terena i objektima na Zemlji na osnovi fotografija snimljenih iz zraka ili sa tla.

Tvrtka Cadcom obavlja sljedeće poslove u fotogrametriji:

  • Aerofotogrametrija
  • Terestička fotogrametrija
  • Snimanje iz zraka

Aerofotogrametrija

Cadcom na najmodernijoj opremi izvodi sve radove vezane uz aerofotogrametriju. Od planiranja snimanja iz zraka, preko određivanja orijentacijskih točaka

dof

(signalizacija i određivanje orijentacijskih točaka pomoću GPS-a), pa sve do obrade snimaka u svrhu izrade digitalnog ortofoto plana i digitalnog modela reljefa za potrebe katastra, projektiranja, izrade karata itd.
Oprema koju koristi fotogrametrijski odjel su digitalne fotogrametrijske

stanice Photomod, GPS prijamnici  i razni CAD programi (AutoCad, IntelliCad).

Orijentacijska tocka

S digitalnom kamerom Canon eos 5D radimo aerofotogrametrijsko snimanje iz zraka pomoću zrakoplova Cessna.

Terestička fotogrametrija

S digitalnom kamerom Canon eos 5D izvodimo najsloženije projekte u terestičkoj fotogrametriji. S terestičkom fotogrametrijom želimo ponuditi uslugu korisnicima kojima je potrebna izrada rektificiranih digitalnih snimaka i 3D modela povijesnih, kulturnih, industrijskih i drugih objekata (npr. očuvanje objekata kulturne i graditeljske baštine).

terestička fotogrametrija

Ovdje je mali 5 minutni video koji prikazuje sve faze izrade 3D modela jedne ulice u Karlovcu koji smo napravili za potrebe prezentacija.

Snimanje iz UAV-a

Za snimanje objekata koristimo Hexacopter vlastite konstrukcije i balon na helij. Oni se koriste kada se ne može snimiti cijeli objekt s tla (npr. krov objekta) i za snimanje arheoloških nalazišta (izrada digitalnog ortofoto plana visoke rezolucije i 3d modela). Koristimo ih i za izradu panoramskih fotografija (npr. turističkih naselja).

balon

 

 

Voditelj ovoga odjela koji ima svoj značajni udio u poslovima CADCOM-a je

gosp. Goran Mrvoš, dipl.inž.geod. (goran.mrvos@cadcom.hr).

Goran Mrvoš