poduzeće za geodetsko projektiranje, katastarski, fotogrametrijski i hidrografski premjer

Ured Karlovac

CADCOM d.o.o. – ured KARLOVAC

 

Početkom ljeta 2008. otvoren je ured u Karlovcu. Ured se nalazi u Zvijezdi svega 50-tak metara od Područnog Ureda za Katastar (PUK) Karlovac.

 

 

Trenutno upošljava 7 radnika, a voditelj ureda je gospođa Andreja Omić, dipl.inž.geod.

Adresa :

Ivana Mažuranića 3

47000 Karlovac

tel. 047-601-498

e-mail : cadcom@inet.hr