Daljinska istraživanja – LIDAR

Cadcom d.o.o. je odnedavno u posjedu jednog od najnovijih LIDAR uređaja za skeniranje iz zraka koji postoje na tržištu. LS Nano M8 proizvođača tvrtke LidarSwiss je integracija laserskog skenera M8 Quanergy, MEMS GPS/IMU jedinice te LidarSwiss M8 kontrolera. Također je ugrađena i 20-megapikselna kamera za izradu digitalnog ortofota.

LS Nano M8 tvrtke LidarSwiss

LS Nano M8 je izrazito lagan i jednostavan za instalaciju i uporabu te je namijenjen uglavnom za multikoptere i slične platforme za snimanje iz zraka. Izvrstan je za prikupljanje visoko točnih 3D podataka na manjim površinama. Očekivana gustoća podataka može iznositi od 20 – 500 točaka po m² ovisno o visini s koje se skenira traženo područje. Iz takvih podataka posebno su iskoristivi podaci za šume gdje se klasificirani podaci mogu odlično iskoristiti za dobivanje visoko preciznih digitalnih modela reljefa ispod stabala te za razne analize šumskog pokrova.

Neke tipične primjene:

  • inspekcija dalekovoda/analiza ugroženosti stabala
  • kartiranje i izrada modela obalnih linija
  • monitoring vodnih resursa/procjena ugroženosti od poplava
  • procjena klizišta
  • ostale 3D aplikacije
Praktičnu primjenu LIDAR uređaja pogledajte u sljedećoj galeriji i videu ispod:

Daljinska istraživanja – LIDAR
Scroll to top