Inženjerska geodezija

Pri projektiranju i izvođenju građevinskih radova od izuzetne je važnosti geodetska podrška. Geodetski stručnjaci izrađuju podloge za projektiranje, vrše iskolčenje projektiranih objekata, nadziru provođenje gradnje kroz mjerenje dimenzija građevina, kontroliraju dimenzije građevine nakon završetka izgradnje, provode izmjeru deformacija i pomaka već izgrađenih građevina.

Na području inženjerske i primijenjene geodezije izvodimo:

  • izradu geodetskih projekata i posebnih geodetskih podloga
  • izradu geodetskih mreža za potrebe izgradnje
  • iskolčenje projektiranih građevina
  • nadzor gradnje i eksploatacije
  • praćenje deformacija

Primjer preciznog nivelmana u crpnoj hidroelektrani Fužine:

Inženjerska geodezija
Scroll to top