Katastarska izmjera

Člankom 27. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina katastarska izmjera je definirana kao “prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka kojemu je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina“.

Katastarsku izmjeru potrebno je napraviti na onom području na kojem se usporedbom evidentiranih podataka ustanovi odstupanje veće od 30% u odnosu na stvarno stanje na terenu.

Budući da su zadnje katastarske izmjere za oko 70% teritorija RH rađene još u doba Austro-Ugarske i da su podaci stari više od 100 godina, s gledišta suvremene geodezije trenutno stanje u katastru je zastarjelo.

Svrha katastarske izmjere je izrada novog katastarskog operata i osnivanja nove zemljišne knjige čime će se uskladiti podaci evidentirani u ova dva zemljišna registra.

U postupku katastarske izmjere moguće je provesti sve promjene koje su se događale na zemljištu u zadnjih nekoliko desetaka godina. Oblik novoformiranih katastarskih čestica,  površina i evidentirane osobe na istoj ovise isključivo o prikupljenim podacima u postupku katastarske izmjere.

Na sljedećim slikama prikazano je evidentirano stanje u katastarskoj općini Božava prije katastarske izmjere (katastarske čestice označene žutom bojom) i nakon postupka katastarske izmjere (katastarske čestice označene crvenom bojom).

Više o katastarskoj izmjeri i projektima koji su u toku možete saznati na izmjera.cadcom.hr.

Katastarska izmjera
Scroll to top