O nama

Profil
Cadcom d.o.o. je tvrtka koja se bavi geodetskim poslovima za koje posjeduje suglasnost dobivenu od Državne geodetske Uprave.
Tvrtka je osnovana u listopadu 1990. godine sa sjedištem u Zagrebu.
Danas je jedna od vodećih u području geodezije i geoinformatike, nudeći širok spektar usluga u tim područjima.
Glavne djelatnosti su: katastarske izmjere, aerofotogrametrijska snimanja, te fotogrametrijska i hidrografska mjerenja.
Od ostalih usluga nudimo izradu parcelacijskih elaborate i drugih geodetskih elaborata, iskolčenje građevina, geodetski nadzor i praćenje svih vrsta inženjerskih radova.
Zaposlenici Cadcoma su magistri inženjeri geodezije i geoinformatike i geodetski tehničari koji timskim radom odgovorno i savjesno obavljaju sve radne zadatke te na taj način doprinose ugledu i razvoju tvrtke.
Vizija
Biti kompanija koja svakom svom klijentu pruža vrhunsku uslugu. Biti društveno odgovorna kompanija, pouzdan partner i zaposlenima poželjan poslodavac.
Misija
Klijentima kvalitetno pružati usluge iz svih područja naših djelatnosti. Razvijati znanja i vještine i na taj način doprinositi konkurentnosti, razvoju i napretku tvrtke.

Certifikati
• Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina
• Dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara – geodetsko dokumentiranje nepokretnog dobra
• Ovlaštenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za obavljanje mjerenja dubina mora do 30 m
• Rješenje za obavljanje djelatnosti sudskog vještačenja iz područja geodezije

Cadcom d.o.o.
Cadcom d.o.o.
Cadcom d.o.o.
Cadcom d.o.o.