Home

upoznajte naše mogućnosti

Naša preciznost Vaša sigurnost!
priđi bliže

UPUTE

Uključite se u postupak katastarske izmjere Vaših katastarskih čestica
Saznaj više

ZAKONSKA REGULATIVA

Prava i obveze sudionika u katastarskoj izmjeri propisane su zakonskim i podzakonskim aktima
SAZNAJ VIŠE