Upravljanje vlažnim staništima razvojem sustava integriranog multisenzorskog monitoringa

PROJEKT: Upravljanje vlažnim staništima razvojem sustava integriranog multisenzorskog monitoringa

Korisnik:

Cadcom d.o.o., XI Trokut 5, Zagreb

Opis projekta:

Projektom „Upravljanje vlažnim staništima razvojem sustava integriranog multisenzorskog monitoringa“ želi se razviti digitalna platforma za upravljanje vlažnim staništima implementiranjem geoinformacijskog sustava (GIS) temeljenog na prostornim podacima prikupljenim integriranim multisenzorskim mjernim sustavima, koji obuhvaćaju prikupljanje prostornih podataka iz zraka i sa vodenog tijela. Multisenzorski sustavi u kratkom vremenskom roku mogu prikupiti veliku količinu prostornih podataka, a razvojem i uspostavom metodologije obrade, interpretacije i klasifikacije prikupljenih podataka, omogućiti će daljnje ciljano korištenje istih.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj ovog projekta je razviti digitalnu korisničku platformu za upravljanje vlažnim staništima koja će u GIS-u prilagođenom svrsi istraživanja imati implementirane prostorne podatke prikupljene integriranim multisenzorskim sustavima kakvi u regiji još uvijek nisu prisutni. Razvoj sustava za monitoring i prikupljanje prostornih podataka površinskim očitanjem za cilj će imati razvoj komponente sustava koja će na višesnopni dubinomjer nadogradit uređaj za mjerenje ljuljanja i posrtanja plovnog objekta, uređaj za mjerenje brzine zvuka u vodi, te GNSS (Globalni navigacijski satelitski sustav) antene u svrhu mjerenja kursa plovila. Kod kreiranja komponenti ovakvog sustava, voditi će se prirodom i karakterom budućih istraživanja, stoga je bitno da tako razvijeni sustav bude praktičan za transport i istraživačke aktivnosti na terenu. Ovo bi u konačnici trebalo rezultirati povećanom efikasnosti istraživanja na terenu, znajući da su inače ovakvi uređaju masivni i neprikladni za prve mobilizacije/demobilizacije i sam transport. Razvoj sustava za monitoring i prikupljanje prostornih podataka iz zraka za cilj će imati razvoj komponente sustava koju čine bespilotna letjelica velike nosivosti i duge autonomije leta na koju će se nadograditi GNSS (Globalni navigacijski satelitski sustav) uređaj radi pouzdanog i točnog određivanja prostornog položaja, te batimetrijski LIDAR skener. GiS digitalna platforma koja se razvija za upravljanje prostornim podacima sastoji se od uspostave učinkovitog rješenja koje omogućuje obradu, interpretaciju, klasifikaciju, geovizualizaciju i kartoprodukciju predmetnih prostornih podataka. U okviru ove aktivnosti jedan od glavnih zadataka ovog istraživanja je da se na temelju prikupljenih i obrađenih prostornih podataka u okviru interpretacije i klasifikacije istraži povezanosti između podataka dobivenih multisenzorskim snimanjem i vrste pokrova dna vodnog lica. Finalni proizvod definiran je kao GIS digitalna korisnička platforma namijenjena i prilagođena upravljanju vlažnim staništima, temeljena na prostornim podacima prikupljenim multisenzorskim sustavima. Digitalna platforma će biti izrađena na način da se po završetku ovog istraživanja, može nadograditi i prilagoditi potrebama istraživanja i upravljanja nekog drugog vlažnog staništa.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
CADCOM d.o.o., 11. Trokut 5, 10000 Zagreb
Partneri na projektu (korisnici bespovratnih sredstava):
  • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET, Svetošimunska Cesta 25, 10000 Zagreb
  • Geoprojekt d.d., Nova Cesta 224/2, 51410 Opatija
Ukupna vrijednost projekta:

17.928.699,93 kn

Iznos koji sufinancira EU:

9.337.807,91 kn

Razdoblje provedbe projekta:

17.08.2020. – 17.08.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Vedran Car, vedran.car@cadcom.hr

EU projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj

Upravljanje vlažnim staništima razvojem sustava integriranog multisenzorskog monitoringa
Scroll to top