Upis javnih i nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišne knjige

Zakonom o cestama (NN 92/14) reguliran je upis javnih i nerazvrstanih cesta prema stvarnom stanju na terenu u katastar i zemljišnu knjigu. Svrha upisa je potpuno upravljanje i raspolaganje javnom ili nerazvrstanom cestom od strane upravitelja ceste.

Geodetskim elaboratom izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta upisuju se:

  • javne ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama
  • javne ceste koje su rekonstruirane do stupanja na snagu Zakona o cestama
  • nerazvrstane ceste koje su korištene za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su bile pristupačne većem broju korisnika do stupanja na snagu Zakona o cestama.

Reference

  • izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih cesta, autocesta Zagreb-Rijeka
  • izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih cesta, ŽUC Zadar
  • izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca, Grada Slunja i dr.
Upis javnih i nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišne knjige
Scroll to top