O nama

Tvrtka Cadcom d.o.o. osnovana je u listopadu 1990. godine sa sjedištem u Zagrebu te se bavi geodetskim poslovima za koje posjeduje suglasnost dobivenu od Državne geodetske uprave. Danas je jedna od vodećih u području geodezije i geoinformatike, a bogato iskustvo i znanje koristimo za pružanje širokog spektra usluga u tim područjima. Glavne djelatnosti tvrtke su katastarske izmjere, aerofotogrametrijska snimanja te fotogrametrijska i hidrografska mjerenja. Od ostalih usluga nudimo izradu parcelacijskih elaborata i drugih geodetskih elaborata, iskolčenje građevina, geodetski nadzor i praćenje svih vrsta inženjerskih radova.

Od 2012. godine obavljamo geodetske djelatnosti na području Karlovačke županije gdje je iste godine u blizini ureda za katastar u Karlovcu osnovana podružnica.

Zaposlenici tvrtke su magistri inženjeri geodezije i geoinformatike i geodetski tehničari koji timskim radom odgovorno i savjesno obavljaju sve radne zadatke te na taj način doprinose ugledu i razvoju tvrtke.

Vizija
Biti kompanija koja svakom svom klijentu pruža vrhunsku uslugu. Biti društveno odgovorna kompanija, pouzdan partner i zaposlenima poželjan poslodavac.

Misija
Klijentima kvalitetno pružati usluge iz svih područja naših djelatnosti. Razvijati znanja i vještine i na taj način doprinositi konkurentnosti, razvoju i napretku tvrtke.

Certifikati

  • Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina
  • Dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara – geodetsko dokumentiranje nepokretnog dobra
  • Ovlaštenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za obavljanje mjerenja dubina mora do 30 metara
  • Rješenje za obavljanje djelatnosti sudskog vještačenja iz područja geodezije
  • ISO/IEC 27001:2013 – Pružanje geodetskih usluga prema Izjavi o primjenjivosti od 15.7.2019.
  • ISO 9001:2015 – Geodetske usluge

Zaposlenici Cadcom d.o.o.
Scroll to top