Katastar infrastrukture (vodova)

Katastrom infrastrukture smatra se evidencija o novopostavljenim vodovima, do sad neevidentiranim vodovima, napuštenim ili uklonjenim postojećim vodovima, te rekonstrukciji zastarjele infrastrukture, a temeljem izrađenog geodetskog elaborata infrastrukture (vodova).

Katastar infrastrukture obuhvaća vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

Geodetska izmjera vodova podrazumijeva izmjeru lomnih točaka voda u položajnom i visinskom smislu, njegovih pripadajućih objekata, prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda kao što su vrsta materijala, profil cijevi, broj kabela i dr., te prikupljanje podataka o upravitelju infrastrukture.


Primjer elaborata podzemnog telekomunikacijskog voda

Primjer elaborata nadzemnog telekomunikacijskog voda

Osim izrade geodetskog elaborata infrastrukture (vodova), nudimo i uslugu izrade geodetskih elaborata nepotpunog izvlaštenja, te elaborate za pravo puta.

Katastar infrastrukture (vodova)
Scroll to top