Inženjerska geodezija

Pri projektiranju i izvođenju građevinskih radova od izuzetne je važnosti geodetska podrška. Geodetski stručnjaci izrađuju podloge za projektiranje, vrše iskolčenje projektiranih objekata i nadziru provođenje gradnje kroz mjerenje dimenzija građevina. Također kontroliraju dimenzije građevine nakon završetka izgradnje, provode izmjeru deformacija i pomaka već izgrađenih građevina.

Na području inženjerske i primijenjene geodezije izvodimo:

  • izradu geodetskih projekata i posebnih geodetskih podloga
  • izradu geodetskih mreža za potrebe izgradnje
  • iskolčenje projektiranih građevina
  • nadzor gradnje i eksploatacije
  • praćenje deformacija

Primjer preciznog nivelmana u crpnoj hidroelektrani Fužine:

Inženjerska geodezija
Scroll to top