Author: Vedran Car

Snimanje dronom – Fotogrametrija

Fotogrametrija je tehnologija indirektnog mjerenja gdje na temelju pribavljenih fotografija, video materijala, podataka o položaju i orijentaciji kamere u trenutku snimanja te terenskih mjerenja poznatih točaka vršimo rekonstrukciju i izradu geodetske podloge. Snimanja iz zraka vršimo pomoću dronova (bespilotnih letjelica). Cadcom d.o.o. razvija vlastitu tehniku snimanja iz zraka i obrade podataka već duže od desetljeća. […]

Inženjerska geodezija

Pri projektiranju i izvođenju građevinskih radova od izuzetne je važnosti geodetska podrška. Geodetski stručnjaci izrađuju podloge za projektiranje, vrše iskolčenje projektiranih objekata i nadziru provođenje gradnje kroz mjerenje dimenzija građevina. Također kontroliraju dimenzije građevine nakon završetka izgradnje, provode izmjeru deformacija i pomaka već izgrađenih građevina. Na području inženjerske i primijenjene geodezije izvodimo: izradu geodetskih projekata […]

Geodetski elaborati

Katastar je evidencija o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje. Katastarske evidencije vode katastarski uredi i njihove ispostave, a sve pod nadzorom Državne geodetske uprave (DGU). Osnovna prostorna jedinica katastra je katastarska čestica u katastru jednoznačno identificirana brojem. Katastar izdaje javne isprave o katastarskim česticama: posjedovne […]

Katastarska izmjera

Člankom 27. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina dana je definicija katastarske izmjere. Katastarska izmjera definirana je kao “prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka kojemu je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina“. Katastarska izmjera nužna […]

Scroll to top